Chim đại bàng

Cách gấp chim đại bàng từ giấy thủ công đẹp mắt đơn giản dễ làm

Bạn có muốn tự tay gấp một chú chim đại bàng dũng mãnh và uy lực không? Với hướng dẫn chi tiết từ Chim Kết Nối, bạn có thể dễ dàng làm điều đó ngay tại nhà. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cách gấp chim đại bàng bằng giấy đơn giản, dễ làm, cùng những mẹo gấp chim đại bàng đẹp mắt. Ngoài ra, bạn còn biết được ứng dụng của chim đại bàng giấy và những lưu ý khi gấp. Hãy cùng bắt đầu ngay nhé!

Cách gấp chim đại bàng từ giấy thủ công đẹp mắt đơn giản dễ làm
Cách gấp chim đại bàng từ giấy thủ công đẹp mắt đơn giản dễ làm

Bước Tên bước Mô tả
1 Chuẩn bị Chuẩn bị giấy A4, kéo, bút chì.
2 Gấp đôi tờ giấy Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc.
3 Gấp đôi tờ giấy lần nữa Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang.
4 Mở tờ giấy ra Mở tờ giấy ra, bạn sẽ thấy 4 nếp gấp.
5 Gấp 2 góc dưới lên Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
6 Gấp 2 góc trên xuống Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
7 Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc.
8 Gấp 2 góc dưới lên Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
9 Gấp 2 góc trên xuống Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
10 Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang.
11 Gấp 2 góc dưới lên Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
12 Gấp 2 góc trên xuống Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
13 Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc.
14 Gấp 2 góc dưới lên Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
15 Gấp 2 góc trên xuống Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
16 Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang.
17 Gấp 2 góc dưới lên Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
18 Gấp 2 góc trên xuống Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
19 Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc.
20 Gấp 2 góc dưới lên Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
21 Gấp 2 góc trên xuống Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
22 Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang.
23 Gấp 2 góc dưới lên Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
24 Gấp 2 góc trên xuống Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
25 Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc.
26 Gấp 2 góc dưới lên Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
27 Gấp 2 góc trên xuống Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
28 Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang.
29 Gấp 2 góc dưới lên Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
30 Gấp 2 góc trên xuống Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.

I. Cách gấp chim đại bàng bằng giấy

Cách gấp chim đại bàng bằng giấy
Cách gấp chim đại bàng bằng giấy

Các bước gấp chim đại bàng bằng giấy

Để gấp chim đại bằng bằng giấy, bạn cần chuẩn bị giấy A4, kéo và bút chì. Sau đó, bạn thực hiện theo các bước sau:

 1. Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc.
 2. Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang.
 3. Mở tờ giấy ra, bạn sẽ thấy 4 nếp gấp.
 4. Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
 5. Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
 6. Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc.
 7. Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
 8. Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
 9. Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang.
 10. Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
 11. Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
 12. Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc.
 13. Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
 14. Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
 15. Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang.
 16. Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
 17. Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
 18. Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc.
 19. Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
 20. Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
 21. Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang.
 22. Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
 23. Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
 24. Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc.
 25. Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
 26. Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
 27. Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang.
 28. Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
 29. Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
Bước Tên bước Mô tả
1 Chuẩn bị Chuẩn bị giấy A4, kéo, bút chì.
2 Gấp đôi tờ giấy Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc.
3 Gấp đôi tờ giấy lần nữa Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang.
4 Mở tờ giấy ra Mở tờ giấy ra, bạn sẽ thấy 4 nếp gấp.
5 Gấp 2 góc dưới lên Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
6 Gấp 2 góc trên xuống Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
7 Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc.
8 Gấp 2 góc dưới lên Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
9 Gấp 2 góc trên xuống Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
10 Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang.
11 Gấp 2 góc dưới lên Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
12 Gấp 2 góc trên xuống Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
13 Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc.
14 Gấp 2 góc dưới lên Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
15 Gấp 2 góc trên xuống Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
16 Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang.
17 Gấp 2 góc dưới lên Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
18 Gấp 2 góc trên xuống Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
19 Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc.
20 Gấp 2 góc dưới lên Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
21 Gấp 2 góc trên xuống Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
22 Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang.
23 Gấp 2 góc dưới lên Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
24 Gấp 2 góc trên xuống Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
25 Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc.
26 Gấp 2 góc dưới lên Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
27 Gấp 2 góc trên xuống Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
28 Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang.
29 Gấp 2 góc dưới lên Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
30 Gấp 2 góc trên xuống Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.

Mẹo gấp chim đại bàng đẹp

– Sử dụng giấy cứng để chim đại bàng đứng thẳng và chắc chắn hơn.- Gấp các nếp gấp thật sắc nét để chim đại bàng trông gọn gàng và tinh tế hơn.- Dùng kéo cắt tỉa các chi tiết nhỏ để chim đại bàng trông đẹp mắt hơn.- Vẽ mắt, mỏ và lông chim đại bàng bằng bút màu để chim đại bàng trông sống động hơn.

Ứng dụng của chim đại bàng giấy

– Chim đại bàng giấy có thể dùng để trang trí nhà cửa, phòng học, văn phòng, …- Chim đại bàng giấy có thể dùng làm quà tặng cho bạn bè, người thân, …- Chim đại bàng giấy có thể dùng làm đồ chơi cho trẻ em.

Lưu ý khi gấp chim đại bàng

– Khi gấp chim đại bàng, bạn nên cẩn thận để không làm rách giấy.- Bạn nên gấp chim đại bàng ở nơi rộng rãi, thoáng mát để không bị gò bó.- Bạn nên gấp chim đại bàng với một tâm trạng thoải mái, vui vẻ để có thể tạo ra một chú chim đại bàng đẹp và hoàn hảo.

 • Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách gấp chim đại bàng bằng giấy trên Chim Kết Nối.
 • Nếu bạn muốn học cách gấp các loại chim giấy khác, bạn có thể tham khảo bài viết Cách gấp chim bằng giấy của chúng tôi.
 • Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thêm các bài viết về chim đại bàng trên Chim Kết Nối để biết thêm nhiều thông tin thú vị về loài chim này.

II. Các bước gấp chim đại bàng

Các bước gấp chim đại bàng
Các bước gấp chim đại bàng

Chuẩn bị

 • Giấy A4
 • Kéo
 • Bút chì

Các bước gấp

 1. Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc.
 2. Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang.
 3. Mở tờ giấy ra, bạn sẽ thấy 4 nếp gấp.
 4. Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
 5. Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
 6. Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc.
 7. Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
 8. Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
 9. Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang.
 10. Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
 11. Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
 12. Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc.
 13. Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
 14. Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
 15. Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang.
 16. Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
 17. Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
 18. Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc.
 19. Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
 20. Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
 21. Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang.
 22. Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
 23. Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
 24. Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc.
 25. Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
 26. Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.
 27. Gấp đôi tờ giấy theo chiều ngang.
 28. Gấp 2 góc dưới lên đến nếp gấp giữa.
 29. Gấp 2 góc trên xuống đến nếp gấp giữa.

Hoàn thành

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn sẽ có một chú chim đại bàng giấy đẹp mắt. Bạn có thể dùng nó để trang trí nhà cửa hoặc làm quà tặng cho bạn bè, người thân.

Xem thêm: Chim đại bàng – Loài chim săn mồi mạnh mẽ

III. Mẹo gấp chim đại bàng đẹp

Mẹo gấp chim đại bàng đẹp
Mẹo gấp chim đại bàng đẹp

Thoa keo sữa ở các nếp gấp

Bôi keo sữa trắng vào các nếp gấp sẽ giúp cho chim đại bàng của bạn cứng cáp và chắc chắn hơn. Bạn hãy dùng tăm bông hoặc cọ nhỏ để bôi keo sữa một cách cẩn thận và đều tay.

Gấp mép cánh chim đại bàng

Chim đại bàng có đôi cánh rất đẹp và uy lực. Để gấp mép cánh chim đại bàng đẹp, bạn hãy gấp theo các nếp gấp đã định sẵn. Bạn có thể dùng thước kẻ để đo và gấp cho chính xác.

Tạo hình đầu chim đại bàng

Đầu chim đại bàng là bộ phận quan trọng nhất, vì nó thể hiện được thần thái và uy lực của loài chim này. Để tạo hình đầu chim đại bàng đẹp, bạn hãy gấp theo các nếp gấp đã định sẵn. Bạn có thể dùng kéo để cắt tỉa cho đầu chim đại bàng trông đẹp mắt hơn.

Bước Tên bước Mô tả
1 Bôi keo sữa vào các nếp gấp Sử dụng tăm bông hoặc cọ nhỏ để bôi keo sữa trắng vào các nếp gấp một cách cẩn thận và đều tay.
2 Gấp mép cánh chim đại bàng Gấp theo các nếp gấp đã định sẵn, có thể dùng thước kẻ để đo và gấp cho chính xác.
3 Tạo hình đầu chim đại bàng Gấp theo các nếp gấp đã định sẵn, có thể dùng kéo để cắt tỉa cho đầu chim đại bàng trông đẹp mắt hơn.

IV. Ứng dụng của chim đại bàng giấy

Ứng dụng của chim đại bàng giấy
Ứng dụng của chim đại bàng giấy

Chim đại bàng giấy được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau như:

 • Trang trí: Chim đại bàng giấy có thể được sử dụng để trang trí nhà cửa, trường học, khu vui chơi thiếu nhi, tiệc sinh nhật…
 • Đồ chơi: Chim đại bàng giấy có thể được sử dụng làm đồ chơi cho trẻ em, giúp chúng phát triển khả năng sáng tạo, khéo léo.
 • Quà tặng: Chim đại bàng giấy có thể được sử dụng làm quà tặng cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp trong những dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ tết…
 • Dạy học: Chim đại bàng giấy có thể được sử dụng để dạy học cho trẻ em về các loài chim, đặc điểm của chim đại bàng…
 • Nghiên cứu: Chim đại bàng giấy có thể được sử dụng để nghiên cứu về các loài chim, đặc điểm sinh học của chim đại bàng…

Ngoài ra, chim đại bàng giấy còn được sử dụng trong một số lĩnh vực khác như:

 • Điện ảnh: Chim đại bàng giấy có thể được sử dụng để làm đạo cụ trong các bộ phim về chim, động vật…
 • Sân khấu: Chim đại bàng giấy có thể được sử dụng để trang trí sân khấu trong các vở kịch, chương trình biểu diễn…
 • Hội họa: Chim đại bàng giấy có thể được sử dụng để làm mẫu vẽ cho các họa sĩ.

V. Một số hoạt động thú vị với chim đại bàng giấy

Ngoài những ứng dụng trên, chim đại bàng giấy còn có thể được sử dụng để làm một số hoạt động thú vị như:

 • Làm thiệp: Chim đại bàng giấy có thể được sử dụng để làm thiệp chúc mừng, thư mời…
 • Làm hộp quà: Chim đại bàng giấy có thể được sử dụng để làm hộp quà độc đáo, mới lạ.
 • Làm đồ trang trí: Chim đại bàng giấy có thể được sử dụng để làm đồ trang trí cho cây thông Noel, phòng khách, phòng ngủ…
 • Làm đồ chơi cho trẻ em: Chim đại bàng giấy có thể được sử dụng để làm đồ chơi cho trẻ em, giúp chúng phát triển khả năng sáng tạo, khéo léo.

VI. Lưu ý khi gấp chim đại bàng

Lưu ý khi gấp chim đại bàng
Lưu ý khi gấp chim đại bàng

Sử dụng giấy A4 chất lượng tốt

Giấy A4 chất lượng tốt sẽ giúp chim đại bàng của bạn cứng cáp và bền hơn.

Gấp cẩn thận

Gấp cẩn thận theo các bước hướng dẫn để tránh làm rách giấy.

Dùng keo dán chắc chắn

Nếu muốn chim đại bàng của bạn bền hơn, bạn có thể dùng keo dán để cố định các nếp gấp.

Tránh để chim đại bàng tiếp xúc với nước

Nước sẽ làm chim đại bàng của bạn bị nhũn và rách.

Bảo quản chim đại bàng cẩn thận

Khi không chơi, bạn nên bảo quản chim đại bàng cẩn thận trong hộp hoặc tủ để tránh bị hư hỏng.

Lưu ý Mô tả
Sử dụng giấy A4 chất lượng tốt Giúp chim đại bàng cứng cáp và bền hơn.
Gấp cẩn thận Tránh làm rách giấy.
Dùng keo dán chắc chắn Giúp chim đại bàng bền hơn.
Tránh để chim đại bàng tiếp xúc với nước Nước sẽ làm chim đại bàng bị nhũn và rách.
Bảo quản chim đại bàng cẩn thận Tránh bị hư hỏng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các loại giấy khác để gấp chim đại bàng, chẳng hạn như giấy bìa cứng, giấy màu hoặc giấy bóng kính. Tuy nhiên, những loại giấy này thường khó gấp hơn giấy A4 và có thể không phù hợp với những người mới bắt đầu.

Chim lơn và cú mèo: Sự thật thú vị về hai loài chim này

Chim đại bàng là loài chim săn mồi lớn, có sức mạnh và uy lực. Chúng thường được sử dụng làm biểu tượng cho sức mạnh, sự dũng mãnh và trí tuệ. Hy vọng rằng với hướng dẫn cách gấp chim đại bàng bằng giấy đơn giản, dễ làm tại nhà này, bạn có thể tự tay gấp được một chú chim đại bàng đẹp mắt để trang trí hoặc làm quà tặng cho bạn bè, người thân.

VII. Kết luận

Trên đây là hướng dẫn cách gấp chim đại bàng bằng giấy đơn giản, dễ làm tại nhà. Hy vọng với những hướng dẫn chi tiết và mẹo gấp chim đại bàng đẹp, bạn có thể tự tay gấp được những chú chim đại bàng giấy tuyệt đẹp để trang trí nhà cửa, làm đồ chơi cho trẻ em hoặc làm quà tặng cho bạn bè, người thân. Chúc các bạn thành công!

Related Articles

Back to top button